Strona główna

SZKOŁA

Historia szkoły

Patron szkoły

Gdzie się mieścimy

Zapraszamy do nas

Strony uczniów

SUS - SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA

Organizacje i zajęcia pozalekcyjne

Kółko internetowe

Kółko matematyczne

Kółko j. angielskiego

Klub Młodego Germanisty

Kółko plastyczne

Kółko polonistyczne

Kółko ekologiczne

Klub sportowy MACZEK

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody

 

Napisz do nas


 

SK ”CARITAS”      

                               Z dniem 1 września 1991  rozpoczęliśmy charytatywną działalność na terenie naszej szkoły. W  pracach  koła  biorą aktywny  udział uczniowie kl. V i VI, VII. Do wzięcia udziału w akcjach zachęcamy zawsze całą społeczność uczniowską. Opiekunem koła jest pani mgr Maria Pruc.

2017/2018

  Sprawozdanie z pracy  SK „Caritas”

      w I semestrze roku szkolnym 2017/2018  przy SP nr11  w Rzeszowie. 
                    

Najważniejsze wydarzenia z „życia” koła to:

 • 8 października 2018 - udział w XVII Dniach Papieskich. Tym razem myślą przewodnią  były  słowa „Idźmy naprzód z nadzieją”.
   

 • 29.11.2018 r. - udział  w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie.
   

 • 4.12.2017r. - „Kiermasz Świąteczny”. Akcję przeprowadziliśmy wspólnie z Samorządami Szkolnymi naszej szkoły i p. pedagog- K. Dudek. Celem akcji była zbiórka „wolnych datków”, które przeznaczyliśmy na potrzeby uczniów naszej szkoły.
   

 • Współpraca z Samorządami Uczniowskimi oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych: zbiórki przyborów szkolnych, materiałów piśmiennych, bajek, i słodyczy dla dzieci  z Domu Dziecka i Hospicjum w Rzeszowie.
   

 • Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów.

                Podejmowane inicjatywy w Kole wpływają doskonale na uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, na krzywdę i cierpienia innych, a także są formą wsparcia rzeczowego dla najbardziej potrzebujących. Wolontariusze swoim zaangażowaniem wzbogacają i wpływają na budowanie dobrego wizerunku Szkoły w społeczności lokalnej.

             Jesteśmy w stałym kontakcie z Diecezjalnym SKC oraz z Kołem Parafialnym Caritas        poprzez opiekuna duchownego naszego koła.

Bardzo dziękujemy  Dyrekcji  Szkoły i nauczycielom  za wspieranie naszej działalności.  

                                                                                                         Opiekunowie  koła 

 • 29 listopada 2017 r w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej, któremu towarzyszyły biblijne słowa z „Orędzia na Światowy Dzień Ubogich”: „Nie miłujmy słowem, lecz czynem”. Nasze Szkolne Koło reprezentowali uczniowie kl.6a i 7a pod opieką ks. M. Koguta.

SK „CARITAS”, SAMORZĄD SZKOLNY i SKTPD ogłaszają następujące akcje:

* zbiórkę kartek  i ozdób świątecznych własnoręcznie wykonanych, które będą przeznaczone na kiermasz świąteczny, który odbędzie się w dniu 4 grudnia.

*zbiórkę kredek, farb, bloków rysunkowych, technicznych, papierów kolorowych, zeszytów, itp. oraz słodyczy z przeznaczeniem dla  dzieci z domów dziecka i hospicjum  (zbiórka potrwa do 1.12.2017 r.).

Zachęcamy rodziców,  uczniów i wszystkie osoby „WIELKICH SERC” do wzięcia udziału w naszych akcjach. Dziękujemy.

 

2016/2017

 • Z pracy  SK „Caritas”  w  roku szkolnym 2016/2017  przy SP nr11  w Rzeszowie.                                         

  Najważniejsze wydarzenia z pracy koła to:

  v  W dniu 9.10.2016 r. włączenie się w obchody XVI Dni Papieskich w Rzeszowie. W tym dniu delegacja uczniowska z klas 5a,5b,5c,6a wraz z nauczycielkami p. J. Łobazą i p. M. Pruc wzięła udział we Mszy Św. w Katedrze, następnie w procesji i odczytaniu Listu do Papieża Franciszka.

  v  Współpraca z Samorządami Uczniowskimi oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych: zbiórki środków czystości, higieny, pieluch, odzieży dla dzieci i niemowląt Domu Dziecka i Hospicjum w Rzeszowie.

  v  21 .11.2016 r. – udział delegacji uczniowskiej we Mszy Św.  w kościele p. w. Chrystusa Króla za zmarłych nauczycieli. Uczniowie poszli pod opieką        ks. D. Waliczka.  Były to tzw. WYPOMINKI SZKOLNE.

  v  5.12.2016 r.-„Kiermasz Świąteczny”. Akcję przeprowadziliśmy wspólnie z Samorządami Szkolnymi naszej szkoły i p. pedagog- K. Dudek. Celem akcji była zbiórka „wolnych datków”, które przeznaczyliśmy na potrzeby uczniów naszej szkoły.

  v  Zbiórka zabawek i książeczek dla małego Domu Dziecka w Miejscu Piastowym.

  v  Zbiórka środków opatrunkowych dla potrzebujących w Afryce.

  v  Udział w projekcie „Festiwal Wyczytanej Książki”, w ramach którego zorganizowaliśmy akcję zbiórki  książek „Moja książka dla Ciebie”.

  v  Udział we Mszach Św. w Parafii Opatrzności Bożej na Nowym Mieście.

  v  Zbiórka starych telefonów komórkowych  z przeznaczeniem na zasilenie konta dla uczniów potrzebujących pomocy – akcja trwa cały czas.

  v  Wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów aktywnie pracujących w kole. 

  v   Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie.

   

 • W dniu 9.10.2016 r. nasza szkoła włączyła się w obchody XVI  DNI PAPIESKICH w Rzeszowie.W tym dniu delegacja uczniowska z kl.5a, 5b, 5c, 6a wraz z nauczycielkami p. J. Łobazą i p. M. Pruc wzięła udział we Mszy Św. w Katedrze, a następnie procesji i odczytaniu Listu do Papieża Franciszka oraz modlitwy o Miłosierdzie Boże. Każdy uczestnik tych obchodów trzymał jedną literę tekstu modlitwy o Miłosierdzie Boże dla Świata. Po głównych uroczystościach, uczniowie wraz z rodzicami mogli wysłuchać koncertu papieskiego. Wszystkim uczestnikom tej znakomitej uroczystości bardzo dziękujemy.

 

 

2015/2016

Najważniejsze działania SK ”CARITAS” to:

 • Udział delegacji uczniów pod opieką p. B. Hałoń w Uroczystości Otwarcia i Poświęcenia Parku Papieskiego przy Katedrze Rzeszowskiej w dniu 11.10.2015 r.

 • 13.09.2015 r.- udział delegacji uczniowskiej pod opieką p.B.Hałoń w Ogólnopolskim Jubileuszowym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Polsce.

 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych.

 • Zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego w dniu 30.11.2015 r. na terenie naszej szkoły pod hasłem „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Uzyskane w ten sposób dobrowolne datki zostały przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły. Współorganizatorami tej akcji były też samorządy klas 1-3 i 4- 6.

 • Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów.

 

 • KIERMASZ ŚWIĄTECZNY Szkolnego Koła CARITAS

   
 • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!

 

2014/2015

       WSZYSTKIM DARCZYŃCOM BARDZO DZIĘKUJEMY.                 

Najważniejsze wydarzenia z „życia” koła  „CARITAS”.

 • Udział delegacji uczniów pod opieką ks. M. Koguta w XIII Dniu Papieskim

 • Pielgrzymowanie z bł. J.P.II po Rzeszowie – uczniowie spacerowali szlakiem Świętych

 • Współpraca z Samorządami Uczniowskimi oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych

 • 13 XI 2014 – udział delegacji uczniowskiej we Mszy Św.  w kościele pw. Chrystusa Króla za zmarłych nauczycieli. Uczniowie poszli pod opieką p. B. Hałoń.  Były to tzw. WYPOMINKI SZKOLNE.

 • Przekazanie polskich książek, bajek i przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, które zebraliśmy w tamtym roku szkolnym. Akcję przeprowadziliśmy wspólnie z Samorządami Szkolnymi naszej szkoły i p. pedagog- K. Dudek.

 • Zorganizowanie zbiórki gier planszowych, logicznych itp. w  ramach akcji

„PRZYWRÓĆ DZIECIOM UŚMIECH”. Zebrane dary na bieżąco są przekazywane potrzebującym, aby zapewnić dobrą zabawę w gronie kolegów i koleżanek.

 • Zbiórka starych telefonów komórkowych  z przeznaczeniem na zasilenie konta dla uczniów potrzebujących pomocy

 • Przygotowanie Jasełek szkolnych.

 • Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów

             Podejmowane inicjatywy w Kole wpływają doskonale na uwrażliwienie                  młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, na krzywdę i cierpienia innych, a także są formą wsparcia rzeczowego dla najbardziej potrzebujących. Wolontariusze swoim zaangażowaniem wzbogacają i wpływają na budowanie dobrego wizerunku Szkoły w społeczności lokalnej.

            Jesteśmy w stałym kontakcie z Diecezjalnym SKC oraz z Kołem Parafialnym Caritas poprzez opiekuna duchownego naszego koła ks. M. Koguta.

Bardzo dziękujemy  Dyrekcji  Szkoły i nauczycielom, a przede wszystkim uczniom i ich rodzicom  za wspieranie nas w naszej działalności.

 

mgr Maria Pruc

    

 2013/2014

Najważniejsze wydarzenia z „życia” SK „CARITAS” :

 •   Pielgrzymowanie z bł. J.P.II po Rzeszowie – uczniowie spacerowali szlakiem Świętych

 • Współpraca z Samorządami Uczniowskimi oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych

 • Zbiórka kartek świątecznych i ozdób przeznaczonych na kiermasz świąteczny na drugi rok

 • Przeprowadzenie akcji zbiórki  polskich książek , bajek i przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy i z rodzin greckokatolickich  w Jarosławiu.

 • Zbiórka starych telefonów komórkowych  z przeznaczeniem na zasilenie konta dla uczniów potrzebujących pomocy

 • Przygotowanie Jasełek szkolnych przez p. B. Hałoń

 • Przygotowanie i zaprezentowanie  montażu słowno-muzycznego  na uroczystości podsumowania konkursu o Janie Pawle II.

 • Udział we mszy św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych i na koniec roku szkolnego.

 • Wręczenie dyplomów i nagród  uczniom  za zaangażowanie w pracę na rzecz innych

 • Dbanie o wystrój gabloty , uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów

 • Bardzo dziękujemy  społeczności uczniowskiej  i wszystkim ludziom „WIELKICH  SERC” za wspieranie nas w naszej działalności .

                                                      Opiekunowie koła: Maria Pruc ,Ks. Marek Kogut

 

 • Z okazji kanonizacji Jana Pawła II SK "Caritas" przygotował program artystyczny "Z Wadowic do Rzymu", który uświetnił uroczystość rozdania nagród w Międzyszkolnym Konkursie Artystycznym "Święty naszych czasów - Jan Paweł II".

 

 

                                    2012/2013

               Pierwszego września 2012 r. to kolejny rok charytatywnej działalności na terenie naszej szkoły.

W pracach koła brali aktywny udział uczniowie kl.VI b i  V b.

A oto nasze działania:

v  Uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Kościele  Opatrzności Bożej na Nowym Mieście z okazji  Dnia Papieskiego.

v  Przygotowanie audycji słowno-muzycznej  ”Papież Rodziny”.

v  Udział w spotkaniu Kół Caritas w Rzeszowie – ks. K. Salwa wraz z uczniami  – 27.11.2012 r.

v  Udział w akcji „Światełko dla Łyczakowa”- zbiórka zniczy

v  Zbiórka pieniężna na operację dla 3-letniego Mateusza chorego na serce

v   Kiermasz świąteczny poświęcony wystawie kartek świątecznych.

v  Zorganizowanie zbiórki zabawek i książek w ramach akcji pomocy  dla Ośrodka Interwencji Doraźnej w Górnie (dla matek z dziećmi)        

v  Współpraca z Samorządami Uczniowskimi naszej szkoły podczas akcji charytatywnych , których celem była zbiórka funduszy na potrzeby naszych uczniów. 

v  Przygotowanie Jasełek szkolnych przez p. B. Hałoń .

v  W październiku p. B. Hałoń i ks. K. Salwa wraz z uczniami wzięli udział we mszy –RÓŻANIEC PAPIESKI.

v  20 marca 2013 r.- aktywny udział we Mszy Św. na zakończenie rekolekcji- uczniowie naszego koła czytali modlitwę wiernych, czytania , słowo na wejście oraz uatrakcyjniali śpiewem.

v  7 kwietnia 2013 r. w Parafii na Nowym Mieście odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły wraz z p. M. Pruc i p. B. Hałoń i paniami z Parafialnego Koła „Caritas”, spotkanie odbyło się przy ciasteczku i herbatce.

v  Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów.

v  Wręczenie nagród i dyplomów dla najbardziej aktywnych uczniów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Diecezjalnym SKC poprzez opiekuna duchownego naszego koła ks. K. Salwę.

Bardzo dziękujemy  Dyrekcji  Szkoły, nauczycielom i rodzicom  za wspieranie nas w naszej działalności.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy uczniom naszej szkoły .

 

 

                                           2011/2012

                          Z „życia” Szkolnego Koła CARITAS

.W  tym  semestrze  podjęliśmy  następujące działania:

v  Przygotowanie audycji radiowej „ Papież Rodziny”

v  Udział w spotkaniu Kół Caritas w Rzeszowie

v  Udział w akcji „Światełko dla Łyczakowa”- zbiórka zniczy

v  Zorganizowanie  kiermaszu świątecznego  

(zebrane wolne datki  przekazaliśmy  na potrzeby uczniów naszej )

v  Włączenie się w zbiórkę zabawek i książek w ramach akcji pomocy

v  Współpraca z Samorządami Uczniowskimi oraz TPD naszej szkoły podczas akcji charytatywnych, których celem była zbiórka funduszy na potrzeby naszych uczniów 

v  Przygotowanie Jasełek szkolnych  

v  Dbanie o wystrój gabloty, uaktualnianie kroniki i przygotowywanie plakatów

Bardzo dziękujemy  społeczności uczniowskiej  i wszystkim ludziom „ WIELKICH  SERC” za wspieranie nas w naszej działalności.

 

ARCHIWUM

A oto nasze osiągnięcia:

v   sprzedaż  świec  bożonarodzeniowych (dochód  w kwocie 100 zł. przekazaliśmy  na potrzeby naszych uczniów)

v   aktywny udział w festynie  szkolnym” Bawimy się- pomagamy” na którym  zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla dzieci z  SP Trześni (600 zł.)

v    zorganizowanie  zbiórki  pomocy szkolnych dla dzieci z SP Trześni , które ucierpiały w powodzi

v   współuczestnictwo  w projekcie Caritas Polska  „Wymieńmy się –podarujmy dzieciom skrzydła”; zebrane  pieniądze po wymianie  w kwocie 50zł. oddaliśmy p. pedagog na potrzeby  naszych uczniów

v   w  październiku  p. B Hałoń  oraz  ks. K. Salwa  wraz  z  uczniami wzięli udział we mszy –RÓŻANIEC PAPIESKI  oraz  mszy  listopadowej  poświęconej  pamięci  zmarłych  pracowników  oświaty

v   udział w Jubileuszowym  Zjeździe Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Naszym mottem jest „ MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”.