NABÓR 2018 

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

      obwód Szkoły Podstawowej nr 11

     ul. Podwisłocze numery parzyste:

      2, 4, 8, 8a, 12, 16, 18, 24, 26, 28

     ul. Podwisłocze numery nieparzyste:

     1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych.

1.03.2018 godz.8.00

16.03.2018 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 godz.8.00

22.03.2018 godz.15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i szkoły artystyczne – szczegółowe informacje w wybranej szkole)

23.03.2018 

24.03.2018 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2018 godz.14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

28.03.2018 godz.14.00

6.04.2018 godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10.04.2018 godz.9.00

7.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

16.04.2018 godz.8.00

28.04.2018 godz.15.00

8.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.04.2018 godz. 8.00

9.05.2018 godz. 15.00

9.

Postępowanie uzupełniające – Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i szkoły artystyczne – w przypadku wolnych miejsc – szczegółowe informacje w wybranej szkole)

10.05.2018 godz.8.00

12.05.2018 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.05.2018 godz.9.00

11.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

18.05.2018 godz.8.00

25.05.2018 godz.15.00

12.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

29.05.2018 godz.14.00