Strona główna

SZKOŁA

Historia szkoły

Patron szkoły

Gdzie się mieścimy

Zapraszamy do nas

Organizacje i zajęcia pozalekcyjne

Kółko internetowe

Kółko matematyczne

Kółko j. angielskiego

Klub Młodego Germanisty

Kółko plastyczne

Kółko recytatorskie

Kółko ekologiczne

Klub sportowy MACZEK

Klub Europejczyka

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody

 

Napisz do nas


 

"Promocja Zdrowia nie osiąga swych celów, jeżeli ograniczy się do profesjonalistów opieki zdrowotnej"

            - Tak brzmi motto certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie SP-11 w Rzeszowie.

 

Zadania i cele jakie założyliśmy w promocji zdrowia w szkole są realizowane według przyjętych priorytetów.

 • Zwiększenie aktywności rekreacyjno - sportowej

 • Zwiększenie aktywności kulturalno- artystycznej wśród dzieci.

 

 

 

 • PROFILAKTYKA

  2012 – 2016 więcej...........

   

 • W ZDROWYM CIELE                    ZDROWY DUCH

I DLATEGO ……..

Bierzemy udział w:

 1. Imprezach sportowych organizowanych przez szkołę, związki sportowe, organizacje pozaszkolne.

 2. Uczęszczamy na zajęcia basenowe.

 3. Organizujemy rajdy i wycieczki krajoznawcze.

 4. Zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 5. Profilaktycznych badaniach dotyczących wad postawy.

 

 

6 czerwca 2013 roku

 wzięliśmy udział

w IV Przeglądzie Szkół Promujących Zdrowie.

 

Zobacz naszą prezentację

 

W dniu 30 X 2012 r. otrzymaliśmy certyfikat przyjęcia szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących zdrowie w województwie podkarpackim

więcej.........

 

W dniu 7 listopada szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji "Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" 6-8.11.2006 r. zorganizowanej w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie.

Doświadczenia w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przedstawili reprezentanci szkół.

 

 

Prezentacje Szkół Promujących Zdrowie:

 • Małgorzata Trebik, Bożena Skorek-Paszyńska - Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Głownie

 • Marek Dąsa - Szkoła Podstawowa w Dwikozach

 • Anna Kudosz, Jolanta Dąbrowska - Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

 • Bożena Bresch - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Śremie

 • Alicja Dachowska - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle

 • Janina Dec - Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie

 

 

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Jesteśmy zrzeszeni w sieci szkół promujących zdrowie. Szkoła otrzymała                                   certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie’’. Celem naszego uczestnictwa          w tym programie jest zwiększenie aktywności rekreacyjno-sportowej              i kulturalno-artystycznej uczniów SP 11. Chcemy dostarczyć wiedzy na temat zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu, przybliżyć dzieciom humanistyczne wartości sportu z zasadą „czystej gry”, uwrażliwiając ich na piękno otaczającego świata, dostarczanie im satysfakcji i okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, stworzenie im alternatywnych metod spędzania wolnego czasu.

ZDROWA SZKOŁA - ZDROWE ŚRODOWISKO

ZDROWY WYPOCZYNEK  - ZIMOWISKO 2005

       

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ