Strona główna

SZKOŁA

Historia szkoły

Patron szkoły

Gdzie się mieścimy

Zapraszamy do nas

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Organizacje i zajęcia pozalekcyjne

Kółko internetowe

Kółko matematyczne

Kółko j. angielskiego

Klub Młodego Germanisty

Kółko plastyczne

Kółko recytatorskie

Kółko ekologiczne

Klub sportowy MACZEK

Klub Europejczyka

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody

Biblioteka

Świetlica

Napisz do nas


 

INFORMACJE O SZKOLE

 

INFORMACJE  DLA RODZICÓW

Statut Szkoły

Wykaz nauczycieli

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin pracy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 

 

STANDARDY

                         

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

 

2015/2016

 

Konkursy klas 1-3

 

Konkursy klas 4-6

 

 

2014/2015

 

Konkursy klas 1-3

 

Konkursy klas 4-6

 

2013/2014

 

Konkursy klas 1-3

Konkursy klas 4-6

 

2012/2013

 

Konkursy klas 1-3

 

Konkursy klas 4-6

 

 

2010/2011

Konkursy 4-6

 

 

2009-2010

Konkursy 4-6

 

Konkursy 1-3

 

2008-2009

 

Konkursy

MŁODE TALENTY

2007-2008

 

Konkursy 4-6

Analiza

Konkursy 1-3

 2006-2007

Konkursy 4-6

Analiza

Konkursy 1-3

2005/2006

 

Konkursy 4-6

Konkursy 1-3

2004/2005

Konkursy szkolne 1-3

Konkursy międzyszkolne, powiatowe i ogólnopolskie 1-3

Konkursy szkolne 4-6

Konkursy międzyszkolne 4-6

Konkursy Wojewódzkie i Miejskie 4-6

Konkursy ogólnopolskie 4-6

Osiągnięcia sportowe